مقاله روشهای ساخت محلولها

مقاله روشهای ساخت محلولها مقاله روشهای ساخت محلولها

دسته : شیمی

فرمت فایل : word

حجم فایل : 30 KB

تعداد صفحات : 47

بازدیدها : 449

برچسبها : ساخت محلولها

مبلغ : 3500 تومان

خرید این فایل

دانلود مقاله تحقیقاتی بررسی روشهای ساخت محلولها

ساخت محلولها

معرفی و بخشهایی از متن تحقیق

1-1- محلول بافر A :

این محلول ، بافر تریس بازی با غلظت mM 50 ، 8/5=PH می باشد که از محلول استوک آن ، با غلظت mM200 به طریقه زیر تهیه شد:

مقدار g22/24 تریس بازی وزن شد و با ml800 آب مقطر در یک بشر یک لیتری مخلوط شد. PH این محلول با استفاده از محلول Hcl ، 37% تا 8/5= pH پائین آورده شد. سپس حجم نهایی توسط آب مقطر به یک لیتر رسانده شد. محلول استوک بدست آمده ، 4 بار رقیق شد تا محلول بافر A حاصل شد.

2-1- محلول بافر B:

این محلول ، بافر تریس بازی با غلظت mM50 ، 8/6PH= می باشد که همانند محلول بافر A تهیه شد با این تفاوت که کاهش pH محلول تا 8/6=pHصورت گرفت.

3-1- محلول بافر C:

این محلول ، بافر فسفات سدیم با غلظت mM10،8/6= pH است که از محلول استوک آن با غلظت mM 100به طریقه زیر تهیه گردید:

مقدار g81/35 نمک فسفات دی سدیک و g6/15 نمک فسفات مونوسدیک به همراه ml800 آب مقطر در یک بشر یک لیتری مخلوط شد. سپس pH محلول توسط محلول Hcl، 37% تا 8/6= pH پائین آورده شد و با آب مقطر حجم نهایی محلول به یک لیتر رسانده شد. محلول استوک بدست آمده ، 10 بار رقیق شد تا محلول بافر c بدست آمد.

محلولهای االکتروفورز

1-2- محلول بافر تانک یا الکترود:

این محلول شامل تریس بازی با غلظت M025/0 و گلایسین با غلظت M192/0 ، با 3/8= pH در آزمایشات الکتروفورز بکار گرفته شد. این محلول به حجم یک لیتر به صورت زیر تهیه شد:

مقدار g03/3 تریس بازی و g4/14 گلایسین وزن شده و در یک بشر یک لیتری تا حجم یک لیتر ، آب مقطر به آنها اضافه گردید.

2-2-محلول بافر ژل متراکم کننده (ژل فوقانی):

این محلول با غلظت M5/0 تریس بازی ، 8/6 = pH به طریقه زیر تهیه شد:

مقدار g 1/6 تریس بازی به همراه ml70 آب مقطر در یک بشر مخلوط شد و با کمک محلول Hcl37%، pHآن تا 8/6 کاسته گردید. سپس حجم نهایی محلول با آب مقطر به ml100 رسانده شد.

3-2- محلول بافر ژل جدا کننده (ژل تحتانی):

این محلول با غلظت M5/1 تریس بازی ، 8/8 = pH به طریقه زیر تهیه شد:

مقدار g 2/18 تریس بازی در ml70آب مقطر به حالت محلول درآورده شد و توسط محلول Hcl37% pH آن تا8/8 کاهش پیدا کرد. سپس حجم نهایی محلول با آب مقطر بهml 100 رسانده شد.

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

Alternate Text

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید