بررسی میزان استفاده از قواعد كتابشناختی (جدول)

بررسی میزان استفاده از قواعد كتابشناختی (جدول)
رشته تحصیلی : آمار

فرمت فایل : doc

تعداد صفحات : 18

حجم فایل (به کیلوبایت) : 16

فرمت دانلود : رار/ زیپ

مبلغ : 1500 تومان

خرید و دانلود

بررسی میزان استفاده از قواعد كتابشناختی (جدول)

چكیده

در این نوشته پایان نامه های كارشناسی ارشد كتابداری و اطلاع رسانی دانشگده تهران به منظور آگاهی از میزان استفاده از قواعد كتابشناختی مورد بررسی قرار گرفته است. میانگین نمره های حاصله برابر 96/84 و نمره خوبی است. اما با توجه به انحراف معیار

18/11، این نتیجه حاصل میشود كه هر چند استفاده از قواعد استناد در سطح بالایی است، ولی پراكندگی و ناهماهنگی در جامعه نمونه وجود دارد. 

مؤلف برای به وجود آوردن یك اثر به منابع و مآخذ متعددی رجوع می كند. این منابع و مأخذ ازطرفی در به وجود آوردن یك اثر تقش دارد و از طرف دیگر ارتباط موضوعی بین یك نوشته و سایر آثار را بیان می كند. او برای پیگیری عمیق تر یك موضوع به سراغ ارجاعات آن اثر می رود تا به سرچشمه اصلی برسد و آغاز  و شروع یك فكر را دریابد. اهمیت مستندات در یك نوشته، بتدریج قواعد نوشتاری مناسبی را برای آن ها به وجود آورده است. این قواعد موجب یكدستی در ارائه یك سند می شود و جوینده را در بازیابی و دستیابی ملی و بین المللی یاری می كند. پس به كار بردن قواعد استناد از ضروریات یك نوشته علمی و تحقیقی است كه موجب اعتبار بخشیدن به آن نوشته می شود و لازم است پدید آوردنده اثر با استعانت از متخصصین اطلاع رسانی در تهیه مستندات نوشته خود طبق ضوابط و قواعد ملی اقدام نماید. این مقاله به بررسی پایان نامه های رشته كتابداری از نظر میزان استفاده از چنین قواعدی می پردازد. از جمله مطالعاتی كه در این زمینه انجام شده و از نظر محتوا در حوزه این تحقیق قرار دارد، میتوان از كار كربلا آقایی (1375) نام برد. در این اثر مؤلف استفاده از استانداردهای بین المللی را در نوشتن پایان نامه های كارشناسی ارشد رابررسی و مقایسه كرده و نتیجه گرفته كه درصد استناد به كتاب ها بیش تر از مقالات بوده است.

جمع آوری اطلاعات

برای جمع آوری اطلاعات از فرم شماره 1 (پیوست) استفاده شده است. همانطور كه در فرم ملاحظه می شود در زیر متغیر “پدیدآورنده” 8 قاعده باید رعایت شود. رعایت هر كدام از این قواعد نمره “1” می گیرد و عدم رعایت آن قاعده نمره صفر دارد. سپس جمع نمره ها بر تعداد قواعد تقسیم می شود و نمره پدیدآورنده به دست می آید. هر چند كه تعداد قواعد در زیر متغیر دلیلی بر تقسیم نمره ها بر 8 نیست؛ زیرا در تمام كتاب ها تمام قواعد 8 گانه در بارة پدیدآورنده موجود نیست.